Herbertek AB

SM60 - Tändsystem - Tändspolar

SM60

SM60 tändspole
SM60 A-tändspolen är konstruerad för att ge kraftfull och effektiv gnisttändning för normalt aspirerade, turboladdade, stökiometriska eller magre bränna gasformiga motorer upp till ca 2 liter (120 kubikmeter) per cylinder.
SM60 A-tändspolen är tillgänglig med en AMP-förseglad anslutning, en enda, hög effektivitet, kompakt, torr tändspole som är utformad för att fungera med Gill-sortimentet av induktiva tändare. SM60 A är helt inkapslad utan exponerad kärna och ger robust gnisttändningsteknik.

Primary Resistance:
0.5 ohms nominal
Primary Inductance:
2.5mH
Peak Current:
10.5A
Typical Spark Duration:
1000us
Spark Energy:
>60mJ
Secondary Voltage:
35kV max
LT Connections:
AMP Superseal Connector
HT Connections:
SAE Post

Tillverkare Gill Sensors
Ladda ner filer