Herbertek AB

FM40 - Tändsystem - Tändspolar

FM40

FM40 tändspole
FM40-tändspolen är en billig lösning för mindre gnisttändmotorer, särskilt lämpad för normalt aspirerade, stökiometriska gasmotorer upp till cirka 1,5 liter (90 kubikmeter) per cylinder.
FM40 tändspolen är utformad för att fungera med Gill Instruments induktiva tändare som ger den långa programmerbara gnistperioden som krävs för rena förbränningsmotorer

Primary Resistance:
0.75 ohms nominal
Primary Inductance:
3.5mH
Peak Current:
7.5A
Typical Spark Duration:
750µs
Spark Energy:
>40mJ
Secondary Voltage:
30kV max
LT Connections:
6.35mm spade terminals or Deutsch connector
HT Connections:
SAE Post

Tillverkare Gill Sensors
Ladda ner filer