Herbertek AB

Acu-trac Smart 485 - Nivågivare - Ultraljud

Acu-trac Smart 485
• Beröringsfri mätning
• Bensin, diesel, olja, vatten etc.
• Spänningssignal, 4-20mA
• RS-485
• Mätområde < 2,5m

Nivågivare
Acu-trac Smart 485 är mycket kompakt och beröringsfri ultraljuds nivågivare för tankar.
Vätskor som kan mätas är bensin, diesel, oljor vatten, latrin, alkohol etc.

Acu-trac Smart 485 kan bli programmerad hos fabrik för att ha ratiometrisk 12V utgång för att driva bränslemätare i fordon

Givaren kan också programmeras för absolut 4-20mA, 0.5-4.5V signal för inkoppling i ECU, PLC eller andra moduler för att mäta tankvolymer.

Acu-trac Smart 485 kan även erhållas med 9600 baud RS-485.

Tillverkare SSI
Ladda ner filer