Herbertek AB

Standard - Lägesgivare - Vajergivare

Standard
• Upp till 2000mm
• Analog , digital, hastighet
• IP40
• Robust
• Aluminiumhus

Industriell Standard vajergivare 0-2000mm
Robust vajer givare för mätlängder upp till 2m, finns i flera mät områden. Denna givare används mycket inom olika industrella applikationer och är uppbyggd med ett aluminumhus med en hög kvalitativa givare för analog postion, hastighet eller digitala utsignalersignaler.

Standardserien finns både med analog , hastigehet eller digital utsignal

PA - Potentiometer
PB - Bryggkoppling
P510 - 0-5, 010V
P420 - 4-20mA
EP - Digital pulsgivare
V- Hastighet
VP - Hastighet och position med potentiometer


Tillverkare Unimeasure
Ladda ner filer