Herbertek AB

LX - Lägesgivare - Vajergivare

LX
• Upp 1250mm
• Potentiometer eller digital
• Kompakt
• Enkelt montage
• IP40
• Lågkostnad

Kompakt lågkostnads lägesgivare / vajergivare
LX är en kompakt smidig lågkostnads vajergivare med bra prestanda.

Givaren finns i flera olika mätområden från 50mm till 1250mm, som ger optimal signal för det valda området.
LX passar med sina små dimensioner mycket bra för inbyggnad i produktero och för externt montage i olika applikationer där en kompakt givare krävs som inte behöver ett extra skyddande hus.

LX finns både med potentiometer eller digital enkoder som utsignal

LX-PA analog
LX-EP digital

Tillverkare Unimeasure
Ladda ner filer