Herbertek AB

HXLR - Lägesgivare - Vajergivare

HXLR
• 0-10m
• För egen vald pulsgivare

Vajergivarmodul
UniMeasure HXLR-modulen ger en enkel metod för att omvandla linjär rörelse till en digital utgång från nästan vilken industriell roterande kodare som är inkrementell eller absolut. Modulen innefattar adapterplatta, axelkoppling och o-ringstätning

Tillverkare Unimeasure
Ladda ner filer