Herbertek AB

PRI 50A - Lägesgivare - Pulsgivare

PRI 50A
• 50 mmdiameter
• Push-pull, TTL och HTL Linedriver-utgångar

Optisk pulsgivare
50 mm diameter
100 - 200 - 360 - 400 - 500 - 600 - 720 - 1000 - 1024 - 1800 - 2000 - 2048 - 2500 - 3600 - 4000 - 4096 - 5000 ppr.
Push-pull, TTL Linedriver och HTL Linedriver-utgångar
Axeldimater 6 - 8 - 10 mm
3500 varv / min max.

Tillverkare Opkon
Ladda ner filer