Herbertek AB

PRI 100H - Lägesgivare - Pulsgivare

PRI 100H
• 100 mm hus
• Hålaxeldiameter 25 - 28 - 30 - 35 - 38 mm
• 1024 ppr.

Pulsgivare med hålaxel
100 mm höljesdiameter med hålaxeldiameter 25 - 28 - 30 - 35 - 38 mm
1024 ppr och 3500 rpm max.
Lämplig för lyft- och hissapplikationer

Tillverkare Opkon
Ladda ner filer