Herbertek AB

RTL - Lägesgivare - Potentiometer

RTL
• Mätintervall 30 - 1000 mm
• Långt mekaniskt liv
• Utmärkt prestanda
• Resistiv utgång

Potentiometer upp till 1000mm
RTL är en högprestanda poteniometer i standard utförande.
Givaren finns i flera olika standardlängder från 30mm till 1000m
Med en potentiometerbana i ledande plast erhåller man en hög noggrannhet och lång livslängd.


Tillverkare Opkon
Ladda ner filer