Herbertek AB

4212 - Kvalitet - Flöde - Kvalitet

4212
• Detektera fint och grov slitage
• 5V till 32V DC
• 0-10V, 4-20mA, CAN

Oljekvalitet givare
Kontinuerlig realtidsövervakning av järnslitage med kraftfulla magneter som attraherar och behåller järnhaltiga partiklar i oljan. Givaren detekterar också vatten i oljan, och olja närvaro. För att ge en tidig indikation på eventuella haverier i växellådor och transmissioner, möjliggör planerade förebyggande underhåll.

givaren kan visa samtidigt på olika signalutgångar / kanaler.
- Fina slitagepartiklar
- Stora metalldelar, del av kuggar
- Vattenföroreningar i olja
- Låga oljenivåer

Finns med antingen 0-10V, 4-20mA eller CAN utgångar. Sensorn har en enkel metrisk gänga med en O-ringstätning för direkt montering i en växellåda eller växellådshuset.

Tillverkare Gill Sensors
Ladda ner filer