Herbertek AB

4142 - Kvalitet - Flöde - Flöde

4142
• Ultraljud
• 0-8000ml/minut
• CAN
• 1.2kHz respons

Ultraljudsflödesgivare
Gills Ultraljuds flödesgivare är kompakt, lätt och designad för att tåla extrema nivåer av vibrationer och temperaturer .

Bränsleflödesmätaren använder beprövade halvledar- ultraljudsflödesmätningsteknik för att detektera dubbelriktat bränsleflöde upp till 8000ml/min . Bränsleflödesmätaren kan övervaka både övergående och stabilt bränsleflöde , flödesriktning , bränsletemperatur och kumulativ bränsleförbrukning.

Utan några rörliga mekaniska delar inom flödesvägen ger ett minimalt tryckfall, med liten inverkan på bränsleflödet. Med en nyutvecklad elektronisk plattform , som integrerar den senaste tekniken .
flödesgivaren har utformats för att användas med alla typer av bränsle , inklusive olja , bensin , diesel och aggressiva etanolblandninga

Tillverkare Gill Sensors
Ladda ner filer