Herbertek AB

10715 iQ-View - Elektronik - Display

10715 iQ-View
• Dubbel konfigurerbar display
• Programmeringsåtkomst på flera nivåer
• Smart maskin / systemdiagnos på I / O-skärmar
• Visar SAE J1939 parametrar
• J1939 felloggning och visning av aktiva fel
• Styr pådarag via J1939

J1939 display kontroller
IQ View är en smart display och controller för J1939 som presenterar
motor- och maskinparametrar till såväl operatören och styra olkia matnins funktioner.
Som en displayenhet kan användaren välja fyra parametrar att visa
samtidigt. En andra sida kan också ställas in för visning
ytterligare fyra parametrar. Endera av sidorna är enkelt
vald för visning.
Maskin- och systemdiagnostik visas tydligt
över toppen av enheten.
IQ VIEW är kompatibel med Tier IV och Steg IIIB / IV
för att uppfylla de senaste kraven, inklusive regenerering.
En lösenordsskyddad menynivå på flera nivåer används för installation.
Ingen dator krävs för felkonfiguration.
Specifc I / O för extra funktionalitet, som autofeed kontroll elektroniska kopplingar etc.

Tillverkare IEC
Ladda ner filer