Komplett katalogHela vrt induktiva givarprogram frn Positek kan erhllas i Ex-utfrande. fr explosionknsliga omrden inom offshore, gruvor etc.

EEX givare

EEX 100
EEX cylindergivare 0-600mm
EEX 101
EEX Linjr givare 0-600mm
EEX 103
EEX Linjr givare 0-50mm
EEX 112
EEX Linjr givare 0-50mm
EEX 117
EEX Linjr givare 0-300mm
EEX500
EEX vinkelgivare
X005
Isolationsbarrir fr EX givare
Katalog fr produktgrupp
Herbertek AB - Börjegatan 56 - 752 29 Uppsala - Sweden - Tel. 018-590510 - info@herbertek.se - www.herbertek.se