Komplett katalogSSI har ver 25 rs erfarenhet inom design, utveckling och tillverkning av passiva (Variabel reluktans) och aktiva (Hall Effect eller Magnet-resistivta) magnetiska sensorer. anvnds fr fordonshastighet, kam och vevaxlar och inom Transmiossioner.

Magnetgivare

Katalog fr produktgrupp
Herbertek AB - Börjegatan 56 - 752 29 Uppsala - Sweden - Tel. 018-590510 - info@herbertek.se - www.herbertek.se