Komplett katalogGill sensors har flera olika typer av nivågivare för Torra varor som säd eller pellets och vätskor som olja ,bensin, biobränsle, vatten för krävande fordonsmiljöer. SSI ultraljudsgivare passar de flesta tuffa applikationer.

Nivågivare

GS Level
Industriell nivågivare
GS Level M
Marin nivågivare
GS Levev 7014
Nivågivare för avloppsvatten m.m
GS level 4223
Lågvikts nivågivare 100 - 750 mm
Acu-Trac
Nivågivare ultraljud
Acu-trac Smart 485
Nivågivare
Bulk
Nivågivare för bulk produkter
Digital fluid-trac
Fat nivågivare
Fluid-trac 2-tråd
Nivågivare ultraljud
Fluid-trac 3-tråd
Nivågivare ultraljud
S1 Liquid level display
Display för tanknivåer
S2 Liquid level display
Display för tanknivåer
Katalog för produktgrupp
Herbertek AB - Börjegatan 56 - 752 29 Uppsala - Sweden - Tel. 018-590510 - info@herbertek.se - www.herbertek.se